Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Wanneer een kind wordt verwezen naar een ergotherapeut, diëtist, podotherapeut, logopedist en/of kinderfysiotherapeut, dan heeft u de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar geschikte therapeuten. Voor het kind is het echter belangrijk dat de therapieën goed op elkaar afgestemd worden, dat de therapeuten rekening met elkaar houden en zo nodig overleggen over het kind. Hiervoor kunt u sinds kort in Maasgouw terecht bij het "Kinderen Eerst Maasgouw"-team.

KEMfoto

Nov
21

Kinderen Eerst Maasgouw – De groei van uw kind voorop

Bij een hulpvraag waarbij multidisciplinaire hulp (ergotherapie, logopedie, diëtetiek, podotherapie c.q. kinderfysiotherapie) geïndiceerd is, is het mogelijk een centrale aanmelding te doen. Dit kan via e-mail of telefonisch. Bij een centrale aanmelding