Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Contactformulier

Correspondentieadres Kinderen Eerst Maasgouw
Postbus 7248
6050 AE Maasbracht

E-mailadres: info@kinderen-eerst-maasgouw.nl
Telefoonnummer: 0475-430481

Kinderen Eerst Maasgouw

Kinderen Eerst Maasgouw is een samenwerkingsverband voor kinderen die behandeling nodig hebben van meerdere therapeuten. Wanneer een kind wordt verwezen naar een ergotherapeut, diëtist, podotherapeut, logopedist en / of kinderfysiotherapeut, dan heeft u de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar geschikte therapeuten. Voor het kind is het echter belangrijk dat de therapieën goed op elkaar afgestemd worden, dat de therapeuten rekening met elkaar houden en zo nodig overleggen over het kind. Hiervoor kunt u sinds kort in Maasgouw terecht bij het "Kinderen Eerst Maasgouw" team.

Als team zijn wij continu bezig met het leveren van de meest efficiënte zorg voor u als cliënt. Door onze intensieve samenwerking met o.a. een gezamenlijk zorgdossier kunnen wij voor elk kind de beste mogelijkheden en kansen in kaart brengen. Wij stellen een effectief behandelplan op zodat het kind uiteindelijk op de hoogst haalbare manier kan participeren in zijn / haar leefomgeving of de maatschappij. Wij streven naar hoge kwaliteit in ons handelen en proberen dit o.a. te bewerkstelligen door onze kennis en expertise uit te breiden met voortdurende bij- en nascholing.