Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Kinderfysiotherapie – Voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gespecialiseerde paramedische zorg, die bedoeld is voor baby’s, kinderen en jeugdigen in de leeftijdsgroep van 0-18 jaar, die problemen ondervinden in hun bewegend functioneren. Kinderen kunnen hierdoor problemen krijgen op functieniveau (bijv. pijn en spierkrachtsproblemen), activiteitenniveau (bijv. lopen, springen en balvaardigheden) en participatieniveau (bijv. op sport- en sociaal gebied).

Binnen dit samenwerkingsverband wordt de kinderfysiotherapeutische zorg verzorgd door de kinderfysiotherapeut van de Helwegen en Peters groep. Zij onderzoekt , adviseert en behandelt kinderen met problemen zoals:

 • Motorische onrijpheid/motorische ontwikkelingsachterstand/vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • Asymmetrische houding/ voorkeurshouding
 • Te hoge of te lage spierspanning
 • Orthopedische aandoeningen zoals standsafwijkingen van extremiteiten, verzwikking, status na fracturen, klompvoetjes, heupdysplasie etc.
 • Neurologische problemen zoals Obstetrische Plexus Brachialis Laesie, cerebrale parese, spina bifida, spierziekten, hersenletsel t.g.v. trauma of tumor, dwarslaesie etc.
 • Preamaturiteit/dysmaturiteit
 • Aangeboren afwijkingen/syndromen die de motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Ademhalingsproblemen/conditionele problemen
 • Houdingsafwijkingen bijv. scoliose of kyfose
 • Reumatische problemen, bijv. jeugdreuma
 • DCD, ADHD, klassiek autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger, waarbij motorische problemen aanwezig zijn
 • Pijnklachten, zoals bijv. hoofd en/of nekpijn
 • Blessures en overbelastingsklachten
 • Sensomotorische problemen

De behandeling zal erop gericht zijn het kind te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid passend bij de leeftijd. Er wordt zoveel mogelijk functioneel geoefend, aangepast aan het ontwikkelingsprofiel van het kind en binnen de mogelijkheden van het kind. De ouders cq. de verzorgers worden zo actief mogelijk betrokken bij de behandeling. Vaak komen problemen in de motorische ontwikkeling niet alleen voor, maar doen zich ook problemen voor op andere gebieden bijv. ten aanzien van de spraak/taalontwikkeling, op sociaal-emotioneel gebied of op cognitief niveau. Hiervoor kan het nodig zijn contact op te nemen met andere begeleiders/behandelaars om de begeleiding van het kind zo optimaal mogelijk te maken. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de ouders. Als het nodig is vind de behandeling aan huis plaats bij bijv. de 0-2 jarigen en de kinderen met ernstige aandoeningen.

Voor meer informatie over de kinderfysiotherapeut van Helwegen en Peters groep: zie www.helwegen-peters.nl

Adres:
Steenweg 2a
6019 AX Wessem
Locaties: Wessem – Maasbracht - Heel

Telefoonnummer praktijk:
0475-562055
Website praktijk:
helwegen-peters.nl