Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Logopedie – Voor stem, spraak, taal, dyslexie, gehoor, slikken en mondgedrag

Logopedie

Logopedie is paramedische zorg die zich richt op problemen met stem, spraak, taal, dyslexie, gehoor, slikken en mondgedrag. Logopedische hulp is er voor alle leeftijden. Bij kinderen gaat het vaak om problemen met eten en drinken, mondgedrag en slikken, articulatie, taalontwikkeling (taal begrijpen en uiten), leren lezen en schrijven, luisterontwikkeling, stotteren en broddelen en problemen met de stem (zoals heesheid).

Binnen dit samenwerkingsverband wordt de logopedische hulp verzorgd door de logopedisten van Logopédica. Zij onderzoeken, adviseren en behandelen kinderen met problemen die betrekking hebben op:

 • eten en drinken: zuigen, kauwen, slikken verloopt moeizaam of lukt niet
 • ademen: er is sprake van hyperventileren of functionele ademstoornissen
 • mondgedrag: er is sprake van open mondgedrag, duimen of de tong maakt een foutieve beweging bij het slikken
 • spreken: moeite met het uitspreken van klanken of het leren van nieuwe klanken
 • taal: moeite met het begrijpen van taal, het leren van woorden, het maken van zinnen of het samenstellen van verhalen
 • luisteren: moeite met het leren onderscheiden van klanken en het onthouden daarvan
 • stem: last van een hese, schorre, te zachte, te luide, te hoge of te lage stem
 • spraakafzien bij slechthorendheid of bij een cochleair implantaat
 • stotteren en broddelen
 • spraak- of taalproblemen na een hersenbeschadiging
 • problemen met sensorische informatieverwerking d.w.z. problemen in de verwerking van prikkels die binnen komen via de zintuigen
 • alle andere voorkomende klachten met betrekking tot communicatie, eten, slikken.

Behandelingen in het kader van bovenstaande problemen worden rechtstreeks aan het kind gegeven in aanwezigheid van de ouders. Daarnaast kan het kind indirect “behandeld” worden, door de ouders een training te geven in de vorm van bijvoorbeeld het Hanenprogramma of TOLK. Naast ouders kunnen ook andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld leerkrachten, adviezen of begeleiding krijgen.

Voor meer informatie over de logopedisten van Logopédica en de aanwezige specialisaties: zie www.logopedica.nl.

Adres:
Willem Alexanderlaan 8
6074 AM Melick
Locaties: Maasbracht – Wessem – Stamproy – Echt – Roermond - Melick

Telefoonnummer praktijk:
0475-535209
Website praktijk:
logopedica.nl