Samenwerkingsverband Kinderen Eerst Maasgouw:

“Daar waar zorg en welzijn van het kind bij elkaar komen”

“Persoonlijke kwalitatieve kindzorg in de buurt door ervaren zorgverleners”

“Unieke onderlinge samenwerking wanneer dit nodig is”

SHS

Psychologie binnen het samenwerkingsverband Kinderen-Eerst-Maasgouw

KEMfoto

Binnen het samenwerkingsverband wordt er, wanneer dit nodig blijkt te zijn, samengewerkt met psychologen. Er bestaan samenwerkingscontacten met verschillende psychologen in de regio.

(volgt)